Onnistu reformin johtajana

Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää myös johtamisen reformia. Muutos haastaa johtoryhmien valmiudet. Oppiminen siirtyy reformin myötä yhä enemmän oppilaitoksen ulkopuolelle; myös johtamisen on ulotuttava kumppanuussuhteisiin työelämän kanssa. Koulutus linkittää osallistujien henkilökohtaisen osaamisen ja sen kehittymisen oppilaitoksessa käynnissä oleviin muutoksiin.

KOHDERYHMÄ
Ammatiilisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilaitosten johtoryhmät ja vastaavat kokoonpanot. Parhaan hyödyn koulutuksesta saa ryhmä, joka johtaa reformia oppilaitoksen arjessa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Tavoitteena on varmistaa osallistujien onnistuminen reformin johtamisessa omissa oppilaitoksissa. Koulutuksessa teoreettiset viitekehykset muuttuvat käytännön johtamisteoiksi. Ryhmät saavat rohkeutta ja eväitä uudistaa johtamista omissa organisaatioissaan kokeilukulttuurin hengessä. Verkostoituminen muiden oppilaitosten kanssa antaa mahdollisuuden benchmarkaukseen ja hyvien käytäntöjen näkyväksi tekemiseen. Yhteisten kohtaamisten välillä koulutuksen anti viedään käytäntöön omissa oppilaitoksissa.

KOULUTUKSEN MODUULIT
Koulutus sisältää 5 moduulia, jotka ovat tarvittaessa muokattavissa osallistujajohtoryhmien tarpeiden mukaan:

  • orientaatio ja kehittymissuunnitelmat, 3 op
  • strateginen johtaminen reformissa, 2 op
  • innostuksen johtaminen arjen muutoksissa, 3 op
  • muutoksessa johtaminen, 4 op
  • yhteistyö verkostoissa ja kumppanuuksissa uudessa tilanteessa, 3 op.

TYÖSKENTELYTAVAT
Virtuaalinen työskentely, lähitapaamiset, käytännön kokeilut oppilaitoksessa ja pienryhmäsparraus. Koulutus rakentuu fyysisistä kohtaamisista ja niitä tukevasta virtuaalisesta työskentelystä. Osallistujista muodostuva sosiaalinen verkosto on tärkeä elementti sisällön luomisessa koulutuksen aikana. Koulutus sisältää myös DiSC WOL (Work of Leaders) henkilökohtaisen ja johtoryhmäkohtaisen analyysin, joihin kehittymissuunnitelmat pohjautuvat.

HINTA 
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Tulosta esite.

KYSY LISÄÄ
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003
tai
Heli Bergström, vastuukouluttaja, heli.bergstrom@haaga-helia.fi, 040  4887 341
tai
Kirsi Parviainen, asiakaskokemusjohtaja, kirsi.parviainen@tamora.fi, 050 5347 983